Inauguratie 18.10.22Programma inauguratie 18 oktober 2022:

• welkom en dankwoord door Francis Maes, professor musicologie en promotor van de Leerstoel Jonet aan de Vakgroep Kunst, Muziek en Theaterwetenschappen, Faculteit  Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent - tekst in Engels - video

• welkom en dankwoord door Koen Goethals, algemeen directeur van de Hogeschool Gent - tekst in Nederlands / tekst in Engels - video

• over het engagement van de Fondation Futur 21, door voorzitster Martine Jonet - tekst in Nederlands-Engels-Frans - video

• over de interesse vanwege de Londense Guildhall School of Music and Drama in een nauwe samenwerking met de Leerstoel Jonet en haar centrum CESAMM, door professor John Sloboda - tekst in Engels - video

• inaugurale rede: 

• verrassingstussenkomst vanwege Marc Vervenne - tekst in Engels - video

• optreden door De Ledebirds